Gjord av Diamant!

530 Agnes är första dottern efter nya importtjuren Diamant PP från Tyskland. En djup och välmusklad kviga som när kortet togs var drygt 10 månader och vägde 442 kg. Mor är 141 Agnes och Morfar Loden.