Gregor av Marsagård!

En av årets kalvar på Marsagård är den snart 7 månader gamla Gregor. Fader är tyska simmentaltjuren Erebor och moder Battlecry-dottern 624 Agnes, som i år kalvat för andra gången. Gregors korrigerade födelsevikt var 50 kg och han är ännu inte 200-dagars vägd.