Mer info Pesto PP!

Det är nu redovisat 76 kalvningar efter EBG Pesto PP i Danmark. 54 på kor 22 på kvigor. 2 kalvar är registrerade dödfödda men i övrigt är det 40 st kvigkalvar med en genomsnittlig födelsevikt på 45 kg och 35 tjurkalvar med genomsnittlig vikt på 49 kg. 
6 st av kvigorna är 200d-vägda med i genomsnitt 355 kg samt 9 st tjurar med i genomsnitt 379 kg. 1 tjur är också 365d-vägd med en vikt på 823 kg.