mjölk: 341 Sigun 

Detta är vår 2:a kalvare 341 Sigun. Hon är efter tjuren Balisto med D Grove som morfar. Hon är nu sint efter sin andra laktation där hon producerat 16 180 kg ECM med halterna F 4,1 % P 3,7 %. Redan från födseln visste vi att detta var ett lovande djur att satsa på och tog därför hit Jörn Erri från Danmark för att spola henne. Detta resulterade i 3 st kalvar efter tyska tjuren Paletti PP. 1 tjur och 2 kvigor. Den ena kvigan, 497 Sigun var den högst genomiskt testade Paletti dottern i norden (NTM). 497 Sigun har nyligen kalvat in efter en dräktighet med den holländska tjuren Builder P. Viking Genetics visade intresse för att testa en eventuell tjurkalv genomiskt, vilket kunde resulterat i en semintjur. Men resultate blev ytterligare en Sigun. Nu får vi se om hon kan bli vår första homozygotiskt pollade holstein. Prov ska skickas in. Om vi återgår till själva "huvudkon" i nyheten 341 Sigun så fick hon även vid sin andra kalvning en kvigkalv. Denna gången efter tyska tjuren Felix som är en tjur med udda trippel-A kombination. När 341 Sigun nu ska kalva för 3:e gången blir det med den pollade tjuren Harry P. Sigun-familjen kommer från Per-Erik Pettersson och gården Bollers i Grimeton. Det var Per-Eriks mor Anja som döpte linjen till Sigun för ett antal år sedan.