Mjölk: Abi red PP

För några år sedan skrev vi här om en sperma-import som vi troligtvis var ensamma om i Sverige. Det var den homozygotiskt pollade röda holstein tjuren Abi Red PP. Nu har första kvigan efter honom blivit såhär stor och ska i oktober, vid 25 månaders ålder, kalva in med vh Dry P red. Mor till kvigan är en embryo-import från Danmark, 315 Kylie och morfar Holbra Applejax.