Mjölknytt: Builder P!

En tjur som är flitigt använd på Marsagård är Holstein-tjuren Delta Builder P. En Nederlänsk polled tjur som nedärver hög produktion med bra halter fett och protein. Fader är Weelder Esperanto som i sin tur är son till Bouw Final. Moder är den pollade kon Massey PP RF (RF=bärare av anlag för röd holstein) som i sin tur är efter Powerball P.  Förutom hög mjölkmängd med bra halter, Mjölkindex 129, så har Builder bla index på Juver 119, Ben 111, Juverhälsa 115, NTM +41. Första kalven föddes häromdagen och ytterligare ett antal avkommor ska födas under 2020. På bilden ses Builder P.