Ny embryo kviga!

Nu har vi fått första kalven efter vår spolning i mars. En kviga efter Trall av Änga på en Garincha-ko. Kalvens mamma är både syster till semintjuren Spartacus och årets prövningstjur Aziz av Marsagård. Eftersom vi inte har så många Miranda är hon väl välkommen in i gänget. 

För övrigt har här kommit 9 stycken Simmental kalvar nu. 7 tjurar och 2 kvigor. Att vi har kunnat hålla tjur antalet uppe är tack vare att en stor del är av y-sperma (85% tjurar). Det har fungerat väldigt bra hos oss!