Ny Wagyu-tjur!

Viagra ET är en embryo-import från USA och född i Tjeckien 2012. Fader är World K S Michifuku som är känd för sin goda genetik och som i sin tur är en son till tjuren Monjiro 11520. Morfar är Kikufuku. Samtliga från USA. Viagra ET har en födelsevikt på 32 kg, 120d-vikt: 150 kg  210-vikt: 226 kg och 365d-vikt: 370 kg. Han har i Tjeckien vid dagens datum fått 98 kalvar i 12 olika besättningar varav 68 st har en vägd födelsevikt. Hans index för calving ease ligger runt genomsnittet för rasen. Tjuren är fortfarande vid liv och enligt ägarna ger han friska avkommor med ett lugnt temperament, utmärkt kött samt ger starka robusta kalvar. Kostnad 280 kr.