Nya avelstjurar inlagda!

Under fliken "Till Salu" är nu 17 nya tjurar inlagda. 11 st simmental samt 6 st mjölkrastjurar. Bland köttrastjurarna finns denna gången 2 st tjurar födda våren-22 samt 9 års-tjurar som inte fått sina 200d-vikter registrerade ännu. Bland mjölkrasen har vi för första gången med 2 st Brown Swiss tjurar. Moder till 5710 Tobias är 420 Fjälla som är en dotter till Amerikanska tjuren Zeus Mojo. Hon har en 305-dagars produktion på 11061 kg mjölk med fett 4,26 % och protein 3,45 %. Moder till 5709 Truls är 430 Sköna som är en dotter till Dario ET. Hon har en något lägre 305-dagars produktion på 8688 kg mjölk men med halterna 5,18% fett och 3,50% protein. Fader till båda tjurarna är Holyland Tremendous som har den unika Triple aAa koden 564. Han nedärver hög produktion och har bra siffror på kalvningar i USA.