PERCROSS- den Optimala korsningen!

På en del av våra mjölkrasdjur bedriver vi korsningsavel, såkallad Percross. Att bara korsa samma raser över hela besättningen ser vi som en väldigt förenklad avel som inte passar alla individer i besättningen. I vårt avelstänk beskådar vi varje enskild individ med dess egenskaper innan vi bestämmer vilken tjur, oavsett ras, som kommer ge den ultimata avkomman. På bilden syns vår första 3-ras korsning, en äkta Percross. Tre raser som kombinerar varandra på ett fantastiskt sätt och tillför vad som önskas av en mjölkko på Marsagård. Vilka ingredienser som ingår i detta djur avslöjar vi inte för att kunna köra vårt egna vinnande koncept!