Prima Primus!

En korsningskviga efter simmental tjuren Primus föddes nyligen i kalvningshagen. Moder är en holsteinko efter Supersire.