Semindoser!

I början på året fick vi vårt Nationella tillstånd för import, försäljning och hantering av semindoser. Vi kommer kontinuerligt att ta in doser från intressanta tjurar som vi hittar, både för att ha det allra bästa avelsmaterialet för vår besättning men vi kommer även att ha doser till försäljning. Under fliken Semindoser längst till höger på hemsidan hittar ni de tjurar som för tillfället är eller kommer att finnas tillgängliga. Flertalet är individprövade med vägda vikter, exteriörbedömning och inte minst mätning av korshöjd vid 1 år för att visa på vilken storlekstyp vi kan förvänta oss. Vi försöker tillhandahålla lite olika storlek på tjurarna i vårt lager.
Till exempel kan man använda en lättkalvad tjur till kvigorna och en tjur som ger något större kalvar till korna, där man sedan rekryterar nya moderdjur efter korna kan vara ett bra val för att bibehålla lätta kalvningar på nästa generation av kor och kvigor. Kanske ett tänk som kan förhindra att man med allt för låga födelsevikter i längden får allt smalare bäcken på sina förstakalvare. Men det viktigaste är förstås att var och en väljer den typ av tjur som passar bäst efter de egna förutsättningarna.
Just nu har vi endast doser efter simmentaltjurar under seminfliken men det kan komma in fler raser under snar framtid.