Sexade doser Kaboom!

Nu kan vi erbjuda möjligheten att välja om man vill ha fler kvigkalvar respektive tjurkalvar genom användning utav könssorterade doser. I detta fallet är det simmentaltjuren Fearna Kaboom ET P som vi tar in ett begränsat antal doser efter. Han kommer finnas i både X och Y, man kan alltså välja kvig eller tjurkalvar. Kaboom ET P är en heterozygot polled Irländsk tjur som köpts och tappats i Tjeckien. Fader är den välkända Sneumgaard Imperator PP och morfar är Hillcrest Champion. Den egna födelsevikten är 45 kg och efter 109 födda kalvar i 33 olika Tjeckiska besättningar har Kaboom hamnat något under medel för kalvningar. Hans döttrar har däremot väldigt bra siffror för kalvningar, så vi förväntar oss välväxta döttrar med breda kors. Pris 400 kr/dos  

Kaboom ET P 3jpgKaboom ET P