VALENTINO PP

Efter 7 månader på individprövningsstationen i Gunnarp, Hörby är det nu klart vilka tjurar som gått hela vägen till auktionen den 31/3-17. Av ca 1200 födda tjurkalvar av rasen simmental i Sverige fanns 150 st med vid selekteringen till prövningsstationen. 34 av dessa kom in och efter en hård gallring på tillväxt, lynne, exteriör, testikelstorlek, klövhälsa mm är nu Sveriges 15 bästa simmentaltjurar födda -16 klara för den årliga auktionen. En av dessa är Valentino PP av Marsagård T102. Valentino PP är född 2016-01-12 med en korrigerad vikt på 43 kg. På stationen har han haft en daglig tillväxt på 1881 g/dag. 200 d vikt 398 kg och 365 d vikt 695 kg. Exteriörbedömningen är Ben 82 Muskler 80 Kropp 81 Helhet 81.
Valentino PP är son till den danska tjuren Vingegaard Crassus som var en riktig bjässe som deltog på utställningar och hade en slaktad vikt på 991 kg. Morfar är den tyska Steinadler-sonen Steinhar PP. En tjur som nedärver lätta kalvningar samt mycket bra mjölkanlag. Detta i kombination med Crassus tillväxt och exteriör gör Valentino PP till en riktigt spännande ungtjur! Moder är 158 Agnes av Marsagård, Steinhar ¤ Ludde. Bedömd klövstatus är 10, alltså felfri. Valentino PP är som namnet låter testad Homozygotiskt Polled vilket ger 100 % hornlösa avkommor.  Utförlig info om samtliga tjurar finns snart i auktionskatalogen, hittas på hoab.se eller svenskkottrasprovning.se. Väl mött 31 mars Gunnarp, Hörby!