Simmental

Ko: 700-1200 kg     Tjur: 1000-1700 kg      Födelsevikt: snitt 45-50 kg          

En kombinationsras från Schweitz som finns både som mjölk- och köttras.  Av köttraserna är det Simmental som har högst mjölkproduktion ochh högsta avvänjningsvikterna. Antagligen den ras som har störst variation på individer. Som köttras finns små kompakta djur anpassade för extensiv uppfödning eller stora välmusklade djur för intensiv uppfödning. I ett flertal länder har de stor utbredning i mjölkproduktionen på grund av sin mångsidighet och hållbarhet, det sägs finnas 41 miljoner individer i världen. I många länder räknas fortfarande ett flertal andra raser, såsom tex Montbeliarde, in i Simmentalrasen.